ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
Buổi 16, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 22/10/2011
17:53 22/10/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 16, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 22/10/2011 là thí sinh mang SBD: 125, Nguyễn Thị Hà Xuyên với số điểm TB: 19,12. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi: (Nhấn vào hình để xem phần dự thi của thí sinh)
16:54 08/10/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 14, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 08/10/2011 là thí sinh mang SBD: 106, Trần Thanh Thảo với số điểm TB: 19,14. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi: (Nhấn vào hình để xem phần dự thi của thí sinh)
16:20 01/10/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 13, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 01/10/2011 là thí sinh mang SBD: 096, Trần Ngọc Nhã Thi với số điểm TB: 19,14. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi: (nhấn vào hình để xem phần dự thi của thí sinh)
17:09 24/09/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 12, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 24/09/2011 là thí sinh mang SBD: 086, Hà Chí Tâm với số điểm TB: 19,14. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi: (Nhấn vào hình để xem thí sinh hát)
16:42 17/09/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 11, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 17/09/2011 là thí sinh mang SBD: 086, Nguyễn Tấn Thanh và thí sinh mang SBD: 089, Phạm Quang Hà với cùng số điểm TB: 19,12. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi: (Nhấn vào hình để xem phần dự thi của thí sinh)
17:28 27/08/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 9, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 27/08/2011 là thí sinh mang SBD: 064, Phạm Thị Chính với số điểm TB: 19,18. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi: (Nhấn vào hình để xem video clip)
17:01 20/08/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 8, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 20/08/2011 là thí sinh mang SBD: 055, Nguyễn Hữu Duyên với số điểm TB: 19,20. Sau đây là một số hình tại buổi thi: (Nhấn vào hình để xem video clip)
17:10 16/08/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 7, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 13/08/2011 là 3 thí sinh: TS: Lưu Thị Họa My - SBD: 050, TS: Võ Văn Lạc - SBD: 044 và TS: Võ Thị Cam - SBD: 047 cùng có số điểm TB: 19,10. Sau đây là một số hình tại buổi thi: (nhấn vào hình để nghe)
16:24 09/08/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 6, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 06/08/2011 là thí sinh mang SBD: 036, Nguyễn Ngọc Hải với số điểm TB: 19,18. Sau đây là một số hình tại buổi thi:
17:31 30/07/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 5, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 30/07/2011 là thí sinh mang SBD: 028, Nguyễn Hoàng Hải với số điểm TB: 19,10. Sau đây là một số hình tại buổi thi: (nhấn vào hình để nghe)
16:44 16/07/2011
(VOH) - Thí sinh có số điểm cao nhất của buổi 3, bán kết hội thi Bông lúa vàng lần IX - 16/07/2011 là thí sinh mang SBD: 019, Nguyễn Thị Hồng Gấm với số điểm TB: 18,72. Sau đây là một số hình tại buổi thi: (nhấn vào hình để nghe)
CÁC TIN KHÁC
 
Xem tin từ ngày   
 RADIO ONLINE
 
Thứ ba, 16-09-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743