Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cùng con vào bếp (Số 3): Các cách cắt, bổ trái cây đơn giản nhất

    (VOH) - Khi đã biết sử dụng dao, các bạn nhỏ có thể ứng dụng các kĩ năng này vào nhiều việc kac, trong đó có việc cắt, bổ trái cây.


    VOH