Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 •  22/6 cúp nước các quận nội thành thành phố

  (VOH) - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thông báo sẽ cúp nước từ 0 giờ ngày 22/6 đến 4 giờ ngày 22/6 tại các quận nội thành TPHCM.

  Trong thời gian này, một số khu vực bị ảnh hưởng mất nước hoàn toàn như quận 1,2,3,5,9 và quận Thủ Đức.

  Một số phường ở các quận bị mất nước hoàn toàn do sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thủ Đức như:

  Quận 4  (Phường 2,5,6,8,9,10,12,13,14); Quận 6 (Phường 1,2,3,4,5,6);

  Quận 7 (phường Tân Thuận Đông); Quận 8 (Phường 9,10,11);

  Quận 10 (Phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15);

  Quận 11 (Phường 4,6,7,12,13,15,16); Quận Tân Bình (Phường 1,2,3,6);

  Quận Phú Nhuận (Phường 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17);

  Quận Bình Thạnh (Phường 1,2,3,5,6,7,11,13,14,15,17, 19,21,22,24,25,26,27,28).

  Nguyên nhân là bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định, liên tục, an toàn cho nhân dân Thành phố.

  Thuý Vân