Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điều chỉnh Dự án Luật Cạnh tranh chậm nhưng cần thiết

  (VOH) - Sáng 15/11, Quốc hội hảo luận ở hội trường về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

  Sự ra đời của Luật Cạnh tranh là dấu mốc quan trọng trong quá trình tạo lập một hành lang pháp lý chính thức và thống nhất cho hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, sau hơn 12 năm thi hành, với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, cũng như những hạn chế, bất cập trong nội dung quy định, Luật Cạnh tranh năm 2004 cần phải được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

  Theo đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn Khánh Hòa, dự thảo chưa quy định luật áp dụng trong trường hợp luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ cạnh tranh trong các lĩnh vực cụ thể có sự xung đột nội dung với Luật Cạnh tranh. Đại biểu Thịnh đề nghị sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 4 dự thảo Luật Cạnh tranh thành Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ cạnh tranh trong các lĩnh vực cụ thể, không được trái với các quy định của Luật này. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định trong các Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ cạnh tranh trong các lĩnh vực cụ thể với các quy định tại Luật này thì áp dụng quy định tại Luật này.

  Quốc hội thảo luận tại hội trường

  Đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn Hà Nam cho rằng việc Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Cạnh tranh vào thời điểm này có yếu tố rất thuận lợi về quan điểm chỉ đạo. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật Cạnh tranh để đạo luật này thực sự đóng vai trò trụ cột, xương sống khỏe khoắn của kinh tế thị trường.

  Đại biểu Hiền tán thành ý của Ban soạn thảo về việc cần hoàn thiện các quy định về cạnh tranh không lành mạnh vốn vấn đề rất phức tạp và diễn biến muôn màu muôn vẻ ở các lĩnh vực, ngành nghề. “Với tính chất là Luật chuyên ngành về cạnh tranh, lẽ ra dự thảo Luật cần rà soát, tích hợp để quy định đầy đủ, minh bạch các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngay trong Luật này. Nếu không, như vậy sẽ mâu thuẫn với chính mục tiêu đề ra tại điều 4, dự thảo Luật', đại biểu Hiền bày tỏ quan điểm.

  Đại biểu Phạm Tất Thắng, đoàn Vĩnh Long bày tỏ sự nhất trí cao về sự cần thiết phải sửa đổi về ban hành Luật Cạnh tranh với những lý do đã nêu trong tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng Về thời điểm sửa đổi Luật, sau 12 năm áp dụng, mới đặt vấn đề sửa Luật, như vậy chu kỳ sửa Luật là quá lâu và việc sửa Luật là rất cần thiết.

  “Với quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới, các hoạt động kinh tế biến động từng ngày, từng giờ theo kinh tế thị trường, đi cùng đó là các hoạt động cạnh tranh như báo cáo tác động chính sách đã nêu, Luật Cạnh tranh đóng vai trò là Hiến pháp của nền kinh tế thị trường là Luật công, bao trùm các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế", đại biểu Thắng nói.

  Minh Phước