Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lũ bắt đầu đang xuống trên các sông ở miền Trung

  (VOH) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiều khu vực tại Trung bộ còn xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp và nước lũ tiếp tục đang lên do ảnh hưởng từ bão số 10.

  Lũ trên sông Thao (Yên Bái), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ các sông như sau: 

  - Sông Thao tại Yên Bái: 31,75m (3h17/9), dưới BĐ3 0,25m; 

  - Sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,63m lúc 17h/16/9, trên BĐ2: 0,13m; 

  - Sông Bưởi tại Kim Tân: 10,70m (1h/17/9), dưới BĐ2 0,3m; 

  - Sông Mã tại Lý Nhân: 8,36m (19h/16/9), dưới BĐ1 1,14m; 

  - Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 7,10m (21h/16/9), dưới BĐ1 0,4m. 

  Hiện nay, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên), sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm. Mực nước lúc 7 giờ sáng ngày 17/9 trên các sông như sau: 

  - Sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,09m, dưới BĐ1: 0,21m; 

  - Sông Thao tại Yên Bái: 31,58m, dưới BĐ3: 0,42m (lúc 9 giờ); 

  - Sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,47m, dưới BĐ2: 0,03m (lúc 9 giờ); 

  - Sông Bưởi tại Kim Tân: 10,45m, trên BĐ1 0,45m; 

  - Sông Mã tại Lý Nhân: 6,65m, dưới mức BĐ1; 

  - Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 6,87m, dưới BĐ1 0,63m; 

  - Sông Cả tại Nam Đàn: 4,19m, dưới BĐ1 1,21m. 

  Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông như sau: 

  - Sông Thao tại Yên Bái xuống mức: 30,70m, dưới BĐ2: 0,30m; tại Phú Thọ: 17,20m, dưới BĐ1 0,3m; 

  - Sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống mức: 3,2m, trên BĐ1: 0,20m; 

  - Sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức: 4,30m, mức BĐ1. 

  Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông như sau: 

  - Sông Thao tại Yên Bái: 30,10m, trên BĐ1: 0,10m; tại Phú Thọ: 16,90m, dưới BĐ1: 0,6m; 

  - Sông Hoàng Long tại Bến Đế: 2,80m, dưới BĐ1: 0,2m; 

  - Sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức: 4,10m, dưới BĐ1: 0,20m; 

  - Sông Bưởi, hạ lưu sông Mã, hạ lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống dưới mức BĐ1; hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn lên mức 4,8m, sau đó biến đổi chậm và còn dưới mức BĐ1. 

  Nguy cơ sạt lở đất vẫn có khả năng xảy ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An. 

  Hà Lan (Theo nchmf)