Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội tiếp tục thông qua 3 dự án Luật và 1 Nghị quyết

  (VOH) - Chiều 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 dự án Luật và 1 Nghị quyết.

  Báo cáo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và dự thảo Nghị quyết thi hành, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết: về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 - Trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi của Bộ luật hình sự năm 2015, một số ý kiến đề nghị giữ nguyên điều khoản này vì cho rằng, tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người chưa thành niên thực hiện thời gian qua có chiều hướng gia tăng, cần phải xử lý nghiêm trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.

  Bà Lê Thị Nga cho rằng: quan điểm nhất quán của Nhà nước ta được thể hiện trong BLHS năm 1985 và năm 1999 là chỉ xem xét trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Do yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, BLHS năm 2015 đã quy định trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên ở độ tuổi này cả trong trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng và phạm tội nghiêm trọng đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134), Tội hiếp dâm (Điều 141) và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169).

  Trong lần sửa đổi này, xuất phát từ chính sách nhân đạo và yêu cầu phòng, chống tội phạm của người chưa thành niên, cũng như theo đề nghị của nhiều cơ quan, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại 28 điều luật cụ thể liệt kê tại khoản 2 Điều 12 để bảo đảm tính nhất quán trong chính sách hình sự, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên.

  Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự và các luật có liên quan.         Hình: quochoi.vn

  Quốc hội cũng biểu quyết cho Dự thảo Nghị quyết Bộ luật hình sự. Kết quả có 439/455 đại biểu đồng ý tán thành thông qua nghị quyết này, bằng 89,41% số đại biểu có mặt tại hội trường.

  Báo cáo giải trình, chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, tại nội dung bổ sung đối tượng cảnh vệ được nhiều đại biểu nêu trong phiên thảo luận ở hội trường trước đây, trên cơ sở xem xét yêu cầu thực tiễn và tình hình kinh tế xã hội của đất nước, việc bổ sung thêm đối tượng cảnh vệ là không phù hợp.

  “Việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng cảnh vệ cần xem xét trên các nội dung, tiêu chí cụ thể, đồng thời phải phân biệt rõ giữa “hoạt động cảnh vệ” với “hoạt động bảo vệ” để phát huy hiệu quả và phù hợp với tính chất hoạt động của từng lĩnh vực công tác, tránh chồng chéo, tăng biên chế, tổ chức. Hơn nữa, nếu bổ sung các đối tượng này thì cũng cần bổ sung các chức vụ khác tương đương.

  Thực tế cho thấy, quy định về các đối tượng cảnh vệ tại dự thảo Luật là kế thừa Pháp lệnh Cảnh vệ, đã thực hiện ổn định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Trong trường hợp thật sự cần thiết, Chính phủ sẽ trình UBTVQH bổ sung đối tượng cảnh vệ theo quy định tại khoản 5 Điều 10. Do đó, UBTVQH  đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật” - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết.

  Ngay sau phần giải trình của ủy ban Quốc phòng, an ninh, các đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn bộ 6 chương 33 Điều của Luật Cảnh vệ với tỷ lệ phiếu 455/462 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 92,67% đại biểu có mặt. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng được thông qua với tỷ lệ 93,08% đại biểu tán thành.

  Hữu Nghị