Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

    Ngày 16/3, tại TP Hồ Chí Minh, Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (2000-2011). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Hội nghị đã đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác thực hiện Pháp lệnh; đồng thời đưa ra dự báo tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.

    Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, tập trung chỉ đạo nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước hoặc các hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước...

    TTXVN