Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật - Bài 2

14:42 - 11/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 10/06/2017.

Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật - Bài 1

14:42 - 10/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 09/06/2017.

Pháp luật cộng đồng ASEAN - Bài 8

14:42 - 09/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 08/06/2017.

Pháp luật cộng đồng ASEAN - Bài 7

14:42 - 08/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 07/06/2017.

Pháp luật về môi trường - Bài 6

14:42 - 07/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 06/06/2017.

Pháp luật về môi trường - Bài 5

14:42 - 06/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 05/06/2017.

Tư pháp quốc tế - Bài 10 (Hết)

14:42 - 04/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 03/06/2017.

Tư pháp quốc tế - Bài 9

14:42 - 03/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 02/06/2017.

Pháp luật cộng đồng ASEAN - Bài 6

14:42 - 02/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 01/06/2017.

Pháp luật cộng đồng ASEAN - Bài 5

09:57 - 01/06/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 31/05/2017.