Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế - Bài 15 (Hết)
19:50 - 20/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 20/02/2017.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài 10 (Hết)
15:50 - 19/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 18/02/2017.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài 9
15:50 - 18/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 17/02/2017.

Luật thương mại 2: Pháp luật về thương mại hoá và thương mại dịch vụ - Bài 6
15:50 - 17/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 16/02/2017.

Luật thương mại 2: Pháp luật về thương mại hoá và thương mại dịch vụ - Bài 5
15:50 - 16/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 15/02/2017.

Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế - Bài 14
15:50 - 15/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 14/02/2017.

Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế - Bài 13
15:50 - 14/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 13/02/2017.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài 8
15:50 - 12/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 11/02/2017.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài 7
15:50 - 11/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 10/02/2017.

Luật thương mại 2: Pháp luật về thương mại hoá và thương mại dịch vụ - Bài 4
15:50 - 10/02/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 09/02/2017.