Môn: Kỹ năng học tập - Bài: Kỹ năng lắng nghe - 20/01/2017
12:49 - 20/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 19/01/2017
15:09 - 19/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Kỹ năng học tập - Bài: Thiết lập mục tiêu học tập - 16/01/2017
17:09 - 17/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Kỹ năng học tập - Bài: Quản lý thời gian - 17/01/2017
17:09 - 17/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Văn hóa doanh nghiệp - Bài: Ôn tập - 13/01/2017
13:59 - 13/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Kỹ năng học tập - Bài: Thích nghi với sự thay đổi - 14/01/2017
13:59 - 13/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 12/01/2017
11:46 - 12/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Văn hóa doanh nghiệp - Bài: Đạo đức kinh doanh - 11/01/2017
11:17 - 11/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Văn hóa doanh nghiệp - Bài: Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến kinh doanh - 10/01/2017
17:06 - 10/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Văn hóa doanh nghiệp - Bài: Thay đổi văn hóa doanh nghiệp - 09/01/2017
12:00 - 09/01/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.