Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết quả xổ số TPHCM - 23/09/2017

  21:31 - 23/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết TPHCM, kỳ 9D7, mở ngày thứ Bảy, ngày 23/09/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Long An - 23/09/2017

  21:28 - 23/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Long An, kỳ 9K4, mở ngày thứ Bảy, ngày 23/09/2017.

  Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/09/2017

  16:46 - 22/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - mở thưởng thứ Sáu, loại 26TV38 ngày 22/09/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Bến Tre - 19/9/2017

  18:25 - 19/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại K38-T9, mở thưởng thứ Ba, ngày 19/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 18/9/2017

  17:59 - 18/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết TPHCM, loại 9D2 mở ngày thứ Hai, ngày 18/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 16/9/2017

  09:24 - 18/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết TPHCM, loại 9C7 mở ngày thứ Bảy, ngày 16/9/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Long An - 16/09/2017

  16:53 - 16/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Long An, kỳ 9K3, mở ngày thứ Bảy, ngày 16/09/2017.

  Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 15/09/2017

  05:26 - 16/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - mở thưởng thứ Sáu, loại 26TV37 ngày 15/09/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Bến Tre - 12/9/2017

  19:54 - 12/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại K37-T9, mở thưởng thứ Ba, ngày 5/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 11/9/2017

  18:04 - 11/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, loại 9C2 mở ngày thứ Hai, ngày 11/9/2017.