Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết quả xổ số tỉnh Bến Tre - 19/9/2017

  18:25 - 19/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại K38-T9, mở thưởng thứ Ba, ngày 19/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 18/9/2017

  17:59 - 18/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết TPHCM, loại 9D2 mở ngày thứ Hai, ngày 18/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 16/9/2017

  09:24 - 18/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết TPHCM, loại 9C7 mở ngày thứ Bảy, ngày 16/9/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Long An - 16/09/2017

  16:53 - 16/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Long An, kỳ 9K3, mở ngày thứ Bảy, ngày 16/09/2017.

  Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 15/09/2017

  05:26 - 16/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - mở thưởng thứ Sáu, loại 26TV37 ngày 15/09/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Bến Tre - 12/9/2017

  19:54 - 12/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre, loại K37-T9, mở thưởng thứ Ba, ngày 5/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 11/9/2017

  18:04 - 11/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, loại 9C2 mở ngày thứ Hai, ngày 11/9/2017.

  Kết quả xổ số TPHCM - 9/9/2017

  08:19 - 11/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, loại 9B7 mở ngày thứ Bảy, ngày 9/9/2017.

  Kết quả xổ số tỉnh Long An - 09/09/2017

  17:05 - 09/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số Kiến thiết  tỉnh Long An, kỳ 9K2, mở ngày thứ Bảy, ngày 09/09/2017.

  Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 08/09/2017

  16:50 - 08/09/2017

  (VOH) - Kết quả xổ số tỉnh Trà Vinh - mở thưởng thứ Sáu, loại 26TV36 ngày 08/09/2017.