Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Amazon xây rừng mưa nhân tạo 4 tỷ USD tại trụ sở làm việc

    Amazon vừa hoàn thành tòa nhà mới với chức năng thư giãn cho nhân viên mang phong cách một khu rừng mưa nhiệt đới thu nhỏ.

    Nguồn: Youtube