Tên chương trình: CLB Tuổi trẻ

Thời gian phát sóng: 15:30 - 16:00 mỗi ngày

Nội dung: CLB Tuổi trẻ

04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:05 25 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
An toàn là hạnh phúc
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Tri thức sáng tạo - Môi trường và cuộc sống
07:30 30 phút
Thời sự - Từ nghị quyết đến cuộc sống
08:00 25 phút
Tiếng Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 55 phút
Giao hưởng thính phòng
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Sức khoẻ cộng đồng - Dân số KHHGĐ - Chung tay phòng chống dịch bệnh
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Chấp cánh hàng Việt
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 60 phút
Bản tin (5') - Ca nhạc cải lương
14:00 30 phút
Tư vấn pháp luật trực tiếp
14:30 30 phút
Sức khoẻ cộng đồng (Chung tay phòng chống dịch bệnh/Dân số KHHGĐ)
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Tạp chí văn nghệ
15:30 30 phút
An ninh đời sống
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
An toàn là hạnh phúc
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Chắp cánh hàng Việt
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
An toàn là hạnh phúc
22:00 30 phút
Góc nhỏ gia đình - Thông tin của HLHPN
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 30 phút
Tiếng thơ
23:30 30 phút
Dân ca
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
Phát triển đô thị bền vững
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Khúc hát thiên thần
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Tiếng Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Khúc hát thiên thần
09:30 30 phút
Vì một xã hội học tập
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Phát triển đô thị bền vững
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Kỹ năng vào đời
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Ca nhạc cải lương
14:00 30 phút
Vì một xã hội học tập
14:30 30 phút
Kỹ năng vào đời
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Tạp chí Văn nghệ
15:30 30 phút
Vì một xã hội học tập
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:00 45 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Phát triển đô thị bền vững
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Kỹ năng vào đời
19:30 30 phút
VOH kết nối
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 15 phút
Chung tay giảm ngập đô thị
21:45 45 phút
Sát cánh cùng Gia đình Việt
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
Chung tay vì môi trường
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Khúc hát thiên thần
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Tiếng Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Còn mãi những bài ca
09:30 30 phút
Kinh tế
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Nhịp cầu nhân ái - Thông tin dành cho bạn
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Theo dòng thời sự
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Ca nhạc cải lương
14:00 30 phút
Kinh tế
14:30 30 phút
Nhịp cầu nhân ái - Thông tin dành cho bạn
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
CLB Tài tử cải lương
15:30 40 phút
Hạt giống tâm hồn
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Chung tay vì môi trường
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Tư vấn pháp luật trực tiếp
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Nhịp cầu nhân ái
22:00 30 phút
Sagri: Công nghệ xanh vì cuộc sống
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 30 phút
Tiếng thơ
23:30 30 phút
Dân ca
04:00 25 phút
Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
Đối ngoại
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Tri thức sáng tạo - Môi trường và cuộc sống
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Khúc hát thiên thần
09:30 30 phút
Cuộc sống muôn màu
10:00 30 phút
VOH kết nối yêu thương
10:30 30 phút
Đối ngoại
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Sức khỏe đời sống
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Đờn ca tài tử
14:00 30 phút
Công dân và pháp luật
14:30 30 phút
Góc nhỏ gia đình/Thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Hương Sen
15:30 30 phút
Cuộc sống muôn màu
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bình Thuận
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Đối ngoại
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Sức khỏe đời sống
19:30 30 phút
VOH kết nối
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Cuộc sống muôn màu
22:00 30 phút
Kinh tế
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:05 25 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Diễn đàn doanh nghiệp
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Tiếng Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Giai điệu trẻ
09:30 30 phút
Muôn mặt chuyện nghề
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Công dân và Pháp luật
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Quốc phòng toàn dân
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Giọng ca cải lương hàng tuần
14:00 30 phút
Pháp luật và Cuộc sống
14:30 30 phút
Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Vọng cổ tri âm
15:30 30 phút
Muôn mặt chuyện nghề
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
16:45 15 phút
Thông tin & Quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Quốc phong toàn dân
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 30 phút
Bản tin - Tiếng Chăm
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Pháp luật
22:00 30 phút
Muôn mặt chuyện nghề
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 30 phút
Thi ca điểm hẹn
23:30 30 phút
Cửa sổ văn học
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
Nhân lực và phát triển
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Đầu tư phát triển
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Tiếng Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Còn mãi những bài ca
09:30 30 phút
1.800s cận cảnh
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Giao lưu cuối tuần (Chuyên đề: ANTKĐ)
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Văn hóa giải trí
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Tấu khúc vàng
14:00 120 phút
Giọng ca cải lương hàng tuần
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Long An
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Nhân lực và phát triển
18:10 35 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Văn hóa giải trí
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
1.800s cận cảnh
22:00 30 phút
Thi ca điểm hẹn
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:05 25 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố - Thông điệp ATTKĐ
06:00 30 phút
Vì thành phố có chất lượng sống tốt
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Kinh tế
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 60 phút
Cung điệu phương Nam
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Giai điệu trẻ
09:30 30 phút
CLB Tuổi trẻ
10:00 30 phút
VOH kết nối yêu thương
10:30 30 phút
Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
CLB Thể thao
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Sân khấu truyền thanh
14:00 30 phút
Tạp chí Người lao động
14:30 30 phút
Theo dòng thời sự
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Đờn ca tài tử
15:30 30 phút
CLB Tuổi trẻ
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Vì thành phố có chất lượng sống tốt
18:15 30 phút
Nông thôn
18:45 15 phút
Từ nghị quyết đến cuộc sống
19:00 30 phút
CLB Thể thao
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 90 phút
Giọng ca cải lương hàng tuần
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya