Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: An toàn phòng chống cháy nổ

  Thời gian phát sóng: 15:30 – 16:00 mỗi ngày

  Nội dung: An toàn phòng chống cháy nổ

  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Tri thức sáng tạo
  07:30 30 phút
  Thời sự - Từ nghị quyết đến cuộc sống
  08:00 30 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình AM
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Giao hưởng - An ninh đời sống
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng - Chung tay phòng chống dịch bệnh
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Chấp cánh hàng Việt
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin (5') - Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  Phòng mạch Radio
  14:30 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng - Chung tay phòng chống dịch bệnh
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Bàn tròn văn học nghệ thuật
  15:30 30 phút
  An ninh đời sống
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Chấp cánh hàng Việt
  19:30 30 phút
  Cộng đồng không khói thuốc
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 15 phút
  Thời sự
  21:15 5 phút
  Giới thiệu chương trình ngày mai
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Chân dung nghệ sĩ cải lương
  22:00 30 phút
  Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Tiếng thơ
  23:30 30 phút
  Dân ca
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Phát triển đô thị bền vững
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Nước tốt cho sức khỏe vượng
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 25 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Khúc hát thiên thần
  09:30 30 phút
  Vì một xã hội học tập
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Xứng danh bộ đội cụ Hồ
  11:00 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  11:30 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo - Đường dây nóng sức khỏe
  13:00 5 phút
  Bản tin
  13:05 55 phút
  Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  Bác sĩ của bạn
  14:30 30 phút
  Nấm và sức khỏe
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Bàn tròn văn học
  15:30 30 phút
  Vì một xã hội học tập
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 30 phút
  Phát triển đô thị bền vững
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới - Nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  19:30 30 phút
  VOH kết nối
  20:00 60 phút
  Nông thôn - Fujione 30 năm bảo vệ mùa màng
  21:00 15 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  21:15 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 15 phút
  Chung tay giảm ngập đô thị
  21:45 45 phút
  Sát cánh cùng Gia đình Việt
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Chung tay vì môi trường
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Cộng đồng không khói thuốc
  07:30 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  08:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  08:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Còn mãi những bài ca
  09:30 30 phút
  Kinh tế
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Xứng danh Bộ đội cụ Hồ
  11:00 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  11:30 30 phút
  Theo dòng thời sự
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 5 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  13:05 55 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  14:00 30 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  14:30 30 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  CLB Tài tử cải lương
  15:30 40 phút
  Thanh niên ngày mới - Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Chung tay vì môi trường
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Theo dòng thời sự
  19:30 30 phút
  An toàn phòng chống cháy nổ
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 15 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  21:15 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Phát triển đô thị bền vững
  22:00 30 phút
  Bác sĩ của bạn
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Tiếng thơ
  23:30 30 phút
  Dân ca
  04:00 25 phút
  Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Đối ngoại
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Tri thức sáng tạo
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Khúc hát thiên thần - Vì Thành phố có chất lượng sống tốt
  10:00 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  10:30 30 phút
  Tạp chí mỹ thuật
  11:00 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  11:30 30 phút
  Sức khỏe đời sống
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Đờn ca tài tử
  14:00 30 phút
  Công dân và pháp luật
  14:30 30 phút
  Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Tạp chí Hương Sen
  15:30 30 phút
  An toàn phòng chống cháy nổ
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bình Thuận
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 30 phút
  Đối ngoại
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Sức khỏe đời sống
  19:30 30 phút
  VOH kết nối
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 30 phút
  Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  An ninh đời sống
  22:00 30 phút
  Kinh tế
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Diễn đàn doanh nghiệp
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Giai điệu trẻ - Chung tay vì môi trường
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Công dân và Pháp luật
  11:00 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  11:30 30 phút
  Quốc phòng toàn dân
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Giọng ca cải lương hàng tuần
  14:00 30 phút
  Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  14:30 30 phút
  Thanh niên ngày mới
  15:00 30 phút
  Bản tin - Chúng tôi là thanh niên xung phong
  15:30 30 phút
  Diễn đàn doanh nghiệp
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
  16:45 15 phút
  Thông tin & Quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 30 phút
  Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Quốc phòng toàn dân
  19:30 30 phút
  Nước tốt cho sức khỏe vượng
  20:00 60 phút
  Hội nhập cùng nông dân
  21:00 30 phút
  Thời sự - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  22:00 30 phút
  BHXH-BHYT những điều cần biết - Bình đẳng giới
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Thi ca điểm hẹn
  23:30 30 phút
  Tạp chí hương sen
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Nhân lực và phát triển
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Đầu tư phát triển
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  BHXH-BHYT những điều cần biết - Bình đẳng giới
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Còn mãi những bài ca - Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Giao lưu cuối tuần - Chuyên đề An toàn Tiết kiệm điện
  11:00 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  11:30 30 phút
  Văn hóa giải trí
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo - Công nghiệp hỗ trợ
  13:00 60 phút
  Bản tin - Tấu khúc vàng
  14:00 120 phút
  Trực tiếp BÔNG LÚA VÀNG
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Long An
  16:45 15 phút
  Tổng hợp ca nhạc và quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 30 phút
  Nhân lực và phát triển
  18:10 35 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Văn hóa giải trí
  19:30 30 phút
  TIẾNG HÁT NÔNG THÔN MỚI [Không phát: VOH kết nối yêu thương]
  20:00 60 phút
  TIẾNG HÁT NÔNG THÔN MỚI - 20:30: Nông thôn
  21:00 15 phút
  Bản tin - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  21:15 45 phút
  Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm - Giao lưu cuối tuần
  22:00 30 phút
  Thi ca điểm hẹn
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Vì thành phố có chất lượng sống tốt
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Tạp chí Người lao động
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 60 phút
  Sắc màu sân khấu
  09:00 60 phút
  Cung điệu phương Nam
  10:00 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  10:30 30 phút
  Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ
  11:00 60 phút
  Thời sự - Nhân lực và phát triển
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Sân khấu truyền thanh
  14:00 60 phút
  Tạp chí Người lao động - Phòng mạch radio
  15:00 70 phút
  Bản tin - Niềm tin sáng mãi - CLB Tuổi trẻ - Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo - Du lịch cùng tôi
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 30 phút
  Vì thành phố có chất lượng sống tốt
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Từ nghị quyết đến cuộc sống
  19:00 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  19:30 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 30 phút
  Thời sự - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Tạp chí mỹ thuật
  22:00 30 phút
  Tạp chí truyền thanh
  22:30 30 phút
  Chân dung nghệ sĩ cải lương
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya