Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Vọng cổ tri âm

  Thời gian phát sóng: 21:30 – 22:00 mỗi ngày

  Nội dung: Vọng cổ tri âm

  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo - Những câu chuyện đời
  07:00 30 phút
  Tri thức sáng tạo - Môi trường và cuộc sống
  07:30 30 phút
  Thời sự - Từ nghị quyết đến cuộc sống
  08:00 30 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình AM
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Giao hưởng - An ninh đời sống
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng - Dân số KHHGĐ - Chung tay phòng chống dịch bệnh
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Chấp cánh hàng Việt
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin (5') - Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  Tư vấn pháp luật trực tiếp
  14:30 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng - Dân số KHHGĐ - Chung tay phòng chống dịch bệnh
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Tạp chí văn nghệ
  15:30 30 phút
  An ninh đời sống
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Chắp cánh hàng Việt
  19:30 30 phút
  Cộng đồng không khói thuốc
  20:00 60 phút
  Nông thôn - Vui cùng nhà nông - Kết nối nhà nông
  21:00 15 phút
  Bản tin
  21:15 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Vọng cổ tri âm
  22:00 30 phút
  Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Tiếng thơ
  23:30 30 phút
  Dân ca
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Phát triển đô thị bền vững
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Khúc hát thiên thần
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 25 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Khúc hát thiên thần
  09:30 30 phút
  Vì một xã hội học tập
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Phát triển đô thị bền vững
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo - Thông tin mua sắm - Đường dây nóng sức khỏe
  13:00 5 phút
  Bản tin
  13:05 55 phút
  Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  Vì một xã hội học tập
  14:30 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Tạp chí Văn nghệ
  15:30 30 phút
  Vì một xã hội học tập
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:00 45 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Phát triển đô thị bền vững
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  19:30 30 phút
  VOH kết nối
  20:00 60 phút
  Nông thôn - Ngành thú y - Diễn đàn nông thôn
  21:00 15 phút
  Bản tin
  21:15 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 15 phút
  Chung tay giảm ngập đô thị
  21:45 45 phút
  Sát cánh cùng Gia đình Việt
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn - Nông dược - Nhất giống nhì canh
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Chung tay vì môi trường
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Khúc hát thiên thần
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  08:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Còn mãi những bài ca
  09:30 30 phút
  Kinh tế
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Nhịp cầu nhân ái - Thông tin dành cho bạn
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Theo dòng thời sự
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo - Những câu chuyện đời
  13:00 5 phút
  Bản tin
  13:05 55 phút
  Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  Nước sạch, sức khỏe và môi trường
  14:30 30 phút
  Nhịp cầu nhân ái - Thông tin dành cho bạn
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  CLB Tài tử cải lương
  15:30 40 phút
  Hạt giống tâm hồn
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Chung tay vì môi trường
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới - Dinh dưỡng cộng đồng - Nâng tầm sức khỏe
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Tư vấn pháp luật trực tiếp
  19:30 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 15 phút
  Bản tin
  21:15 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Nhịp cầu nhân ái
  22:00 30 phút
  Bác sĩ của bạn
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Tiếng thơ
  23:30 30 phút
  Dân ca
  04:00 25 phút
  Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Đối ngoại
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Tri thức sáng tạo - Môi trường và cuộc sống
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Khúc hát thiên thần - Cuộc sống muôn màu
  10:00 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  10:30 30 phút
  Lăng kính muôn màu
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Sức khỏe đời sống
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Đờn ca tài tử
  14:00 30 phút
  Công dân và pháp luật
  14:30 30 phút
  Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Tạp chí Hương Sen
  15:30 30 phút
  Cuộc sống muôn màu
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bình Thuận
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Đối ngoại
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Sức khỏe đời sống
  19:30 30 phút
  VOH kết nối
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 30 phút
  Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Công nghiệp hỗ trợ và khởi nghiệp
  22:00 30 phút
  Kinh tế
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Diễn đàn doanh nghiệp
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Giai điệu trẻ - Muôn mặt chuyện nghề
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Công dân và Pháp luật
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Quốc phòng toàn dân
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Giọng ca cải lương hàng tuần
  14:00 30 phút
  Pháp luật và Cuộc sống
  14:30 30 phút
  Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  15:00 30 phút
  Bản tin - Chúng tôi là thanh niên xung phong
  15:30 30 phút
  Muôn mặt chuyện nghề
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
  16:45 15 phút
  Thông tin & Quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  18:15 30 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Quốc phong toàn dân
  19:30 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 30 phút
  Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Pháp luật và cuộc sống
  22:00 30 phút
  Muôn mặt chuyện nghề
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Thi ca điểm hẹn
  23:30 30 phút
  Cửa sổ văn học
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Nhân lực và phát triển
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Đầu tư phát triển - Chung tay giảm ngập đô thị
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Còn mãi những bài ca - 1800s cận cảnh/Trực tiếp Đối thoại cùng CQTP
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Giao lưu cuối tuần - Chuyên đề An toàn Tiết kiệm điện
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Văn hóa giải trí
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Tấu khúc vàng
  14:00 120 phút
  Trực tiếp Giọng ca cải lương hàng tuần
  16:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Long An
  16:45 15 phút
  Tổng hợp ca nhạc và quảng cáo - Dinh dưỡng cho mọi gia đình
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Nhân lực và phát triển
  18:10 35 phút
  Nông thôn mới
  18:45 15 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
  19:00 30 phút
  Văn hóa giải trí - Chung tay giảm ngập đô thị
  19:30 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 15 phút
  Bản tin
  21:15 45 phút
  Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm - 1800s cận cảnh
  22:00 30 phút
  Thi ca điểm hẹn
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn - bác sĩ cây trồng - Phòng chống lụt bão ứng phó thiên tai
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Vì thành phố có chất lượng sống tốt
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Kinh tế - Tạp chí Người lao động
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 60 phút
  Cung điệu phương Nam
  09:00 60 phút
  Bản tin - Giai điệu trẻ - CLB Tuổi trẻ
  10:00 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  10:30 30 phút
  Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ
  11:00 60 phút
  Thời sự - CLB Thể thao
  12:00 10 phút
  Tiếng Chăm
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Ca nhạc cải lương
  14:00 60 phút
  Tạp chí Người lao động - Theo dòng thời sự
  15:00 70 phút
  Bản tin - Thanh âm dân tộc - CLB Tuổi trẻ - Tiếng Chăm
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo - Du lịch cùng tôi
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 30 phút
  Vì thành phố có chất lượng sống tốt
  18:15 30 phút
  Nông thôn
  18:45 15 phút
  Từ nghị quyết đến cuộc sống
  19:00 30 phút
  CLB Thể thao
  19:30 30 phút
  VOH kết nối yêu thương
  20:00 60 phút
  Nông thôn - Bác sĩ cây trồng
  21:00 30 phút
  Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
  21:30 30 phút
  Lăng kính muôn màu
  22:00 30 phút
  Theo dòng Thời sự
  22:30 30 phút
  Vọng cổ tri âm
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya