Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Chuyển động thị trường

  Thời gian phát sóng: 16:00 – 17:00 mỗi ngày

  Nội dung: Chuyển động thị trường

  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời - 15:45: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Chuyển động thị trường
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  19:45 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  FM 95.6 Phản ánh Phản hồi - 22:30: TÌnh khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn - 08:30: Con khỏe mẹ vui
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Luật sư của bạn - 10:30: Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  Chuyển động thị trường
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Giao thông và Âm nhạc
  15:00 60 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời - 15:45: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Chuyển động thị trường
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 18:45: Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  19:45 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Bí mật nam giới (trực tiếp)
  22:00 60 phút
  FM 95.6 Phản ánh Phản hồi - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  Chuyển động thị trường
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: 100 độ C sức khỏe
  15:00 60 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời - 15:45: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Chuyển động thị trường
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  19:45 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - 21:30: Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  Fm 95.6 Phản ánh Phản hồi - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  Chuyển động thị trường
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: 100 độ C sức khỏe
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn- Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  Chuyển động thị trường
  19:45 15 phút
  Chuyển động thị trường
  20:00 60 phút
  Giao thông âm nhạc
  21:00 60 phút
  Bí mật nam giới
  22:00 60 phút
  Luật sư của bạn - 22:30: Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 10:30: 100 độ C sức khỏe
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  19:45 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  20:00 60 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời - 20:45: Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - 21:30: Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  FM 96,6 Phản ánh, phản hồi - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Coop-Mart Đánh thức TP
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Chung tay giảm ngập đô thị
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Con khỏe mẹ vui - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao
  19:00 60 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Bí mật nam giới
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Tình khúc vượt thời gian
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sài Gòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 09:30: Bí mật nam giới
  10:00 60 phút
  Mật thư nam giới - 10:30: Giao thông và âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 30 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:30 90 phút
  Sát cánh gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 16:30: Đồng hành cùng doanh nghiệp
  17:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời
  19:45 15 phút
  Giao thông và âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương -Tình khúc Việt Nam