Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Tình ca Cách mạng

  Thời gian phát sóng: 05:00 – 05:30 mỗi ngày

  Nội dung: Tình ca Cách mạng

  00:00 60 phút
  Đọc truyện
  01:00 30 phút
  Hoà tấu nước ngoài
  01:30 30 phút
  Hoà tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Tiếng thơ
  04:00 30 phút
  Khúc tình quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới (Chuyên đề, Câu chuyện ANTKĐ)
  05:00 5 phút
  Tình ca cách mạng
  05:05 25 phút
  Tình ca cách mạng
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng (Sức khỏe là số 1/ Bản tin APEC/ Môi trường Thành phố)
  07:00 30 phút
  Sức khoẻ và sắc đẹp/ Sinh lực và sắc đẹp
  07:30 60 phút
  Alô Bác sĩ - Cuộc sống xanh
  08:30 30 phút
  Cửa sổ văn học
  09:00 5 phút
  Bản tin (Thông báo điện)
  09:05 30 phút
  Y khoa vui vẻ
  09:35 25 phút
  Niềm tin sáng mãi
  10:00 5 phút
  Bản tin
  10:05 55 phút
  Nhạc Rock
  11:00 30 phút
  Sài Gòn buổi trưa
  11:30 15 phút
  Ca nhạc
  11:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:00 5 phút
  Tin thể thao
  12:05 55 phút
  Hạt giống tâm hồn/ Bé hỏi tại sao
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Phát thanh học đường
  13:35 10 phút
  Tiếng Quảng
  13:45 20 phút
  Ca khúc tiếng Hoa
  14:05 10 phút
  Tiếng Bắc Kinh
  14:15 45 phút
  VOH Kết nối Yêu thương - VOH kết nối
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 55 phút
  Bạn hữu đường xa
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:10 35 phút
  Xổ số Kiến thiết TPHCM
  16:45 15 phút
  Đường dây nóng sức khoẻ
  17:00 45 phút
  Radio Café
  17:45 15 phút
  Thông tin và quảng cáo
  18:00 45 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:45 15 phút
  Tiếng Anh
  19:00 30 phút
  Khúc hát thiên thần
  19:30 30 phút
  Phát thanh học đường
  20:00 5 phút
  Bản tin
  20:05 55 phút
  Radio Công nhân
  21:00 45 phút
  Studio và bạn/ Ca khúc Việt Nam
  21:45 45 phút
  Sát cánh cùng gia đình Việt
  22:30 30 phút
  Kết nối cảm xúc
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam
  00:00 60 phút
  Đọc truyện
  01:00 60 phút
  Hoà tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Tiếng thơ
  04:00 30 phút
  Khúc tính quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới - Tuyên truyền giao thông đường thủy
  05:00 30 phút
  Tình ca Cách mạng
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng (Việc học - việc làm/Sức khỏe vàng/Phụ nữ khoẻ đẹp)
  07:00 30 phút
  Kết nối cảm xúc
  07:30 30 phút
  Từ Album đến Album
  08:00 60 phút
  Vững tay lái trọn niềm vui
  09:00 5 phút
  Bản tin (Thông báo điện)
  09:05 25 phút
  Trò chuyện cùng bác tài
  09:30 30 phút
  Studio và bạn
  10:00 5 phút
  Bản tin
  10:05 55 phút
  Ca khúc bất hủ
  11:00 30 phút
  Sài Gòn buổi trưa
  11:30 15 phút
  Ca nhạc
  11:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo - Dinh dưỡng cho mọi gia đình
  12:00 5 phút
  Tin thể thao
  12:05 55 phút
  Làn Sóng Xanh
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Phát thanh học đường
  13:35 10 phút
  Tiếng Quảng Đông
  14:05 10 phút
  Tiếng Bắc Kinh
  14:15 45 phút
  VOH Kết nối Yêu thương - VOH kết nối
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 55 phút
  An toàn về nhà
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:10 35 phút
  Xổ số kiến thiết Bến Tre
  16:45 15 phút
  Mượn sức thiên nhiên phòng bệnh
  17:00 45 phút
  Thực đơn âm nhạc
  17:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  18:00 45 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:45 15 phút
  Tiếng Anh
  19:00 30 phút
  Xin chào tuổi thơ
  19:30 30 phút
  Phát thanh học đường
  20:00 5 phút
  Bản tin
  20:05 55 phút
  Những lá thư xanh
  21:00 60 phút
  Sân khấu truyền thanh
  22:00 60 phút
  Một thời hào hùng và lãng mạn - Kết nối cảm xúc
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam
  00:00 60 phút
  Đọc truyện
  01:00 60 phút
  Hoà tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Tiếng thơ
  04:00 30 phút
  Khúc tình quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới - Dinh dưỡng cộng đồng - Nâng tầm sức khỏe
  05:00 30 phút
  Tình ca Cách mạng
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng - Môi trường thành phố
  07:00 30 phút
  Thầy thuốc của bạn
  07:30 60 phút
  Radio cà phê
  08:30 30 phút
  Sống khoẻ
  09:00 5 phút
  Bản tin (Thông báo điện)
  09:05 55 phút
  9g05: Topten / 9g35: Luật sư của bạn
  10:00 5 phút
  Bản tin
  10:05 55 phút
  Sóng điện ảnh
  11:00 30 phút
  Sài Gòn buổi trưa
  11:30 15 phút
  Ca nhạc
  11:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo - Dinh dưỡng cho mọi gia đình
  12:00 5 phút
  Tin thể thao
  12:05 55 phút
  Giai điệu trẻ Acoustic
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Phát thanh học đường
  13:35 10 phút
  Tiếng Quảng Đông
  14:05 10 phút
  Tiếng Bắc Kinh
  14:15 45 phút
  Studio và bạn
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 55 phút
  Bạn hữu đường xa
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:10 35 phút
  Tình ca cách mạng
  16:45 15 phút
  Đường dây nóng sức khỏe
  17:00 45 phút
  Sát cánh cùng Gia đình Việt
  17:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm)
  18:00 45 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:45 15 phút
  Tiếng Anh
  19:00 30 phút
  Cuộc sống xanh
  19:30 30 phút
  Phát thanh học đường
  20:00 5 phút
  Bản tin
  20:05 55 phút
  Giai điệu trẻ Acoustic
  21:00 60 phút
  Vững tay lái trọn niềm vui
  22:00 60 phút
  Ca khúc quốc tế theo yêu cầu / 22g30: Từ album đến album
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam
  00:00 30 phút
  Hạt giống tâm hồn
  00:30 30 phút
  Ca khúc Việt Nam
  01:00 60 phút
  Hoà tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Tiếng thơ
  04:00 30 phút
  Khúc tình quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới - Kết nối nhà nông
  05:00 30 phút
  Vui cùng nhà nông
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng - Việc học việc làm
  07:00 30 phút
  Từ Album đến Album
  07:30 45 phút
  Sát cánh cùng Gia đình Việt
  08:15 15 phút
  Ca nhạc
  08:30 30 phút
  Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 30 phút
  Nhạc Pop - Sức khỏe và sắc đẹp
  09:35 25 phút
  Sinh lực và sắc đẹp
  10:00 5 phút
  Bản tin
  10:05 55 phút
  Tác giả tác phẩm
  11:00 30 phút
  Sài Gòn buổi trưa
  11:30 30 phút
  Ca nhạc - Thông tin & quảng cáo - Du lịch cùng tôi
  12:00 5 phút
  Tin thể thao
  12:05 55 phút
  Mẹ và bé
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Phát thanh học đường
  13:35 10 phút
  Tiếng Quảng Đông
  13:45 30 phút
  Ca khúc tiếng Hoa - 14g05: Tiếng Bắc Kinh
  14:15 45 phút
  Quà tặng thứ bảy
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 55 phút
  An toàn về nhà
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:10 35 phút
  A lô bác sĩ
  16:45 30 phút
  Nước tốt cho sức khỏe vượng
  17:15 30 phút
  Y khoa vui vẻ
  17:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  18:00 45 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:45 15 phút
  Tiếng Anh
  19:00 30 phút
  Sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng
  19:30 30 phút
  Phát thanh học đường
  20:00 5 phút
  Bản tin
  20:05 55 phút
  Radio công nhân
  21:00 60 phút
  Nốt nhạc thứ bảy
  22:00 60 phút
  Ca khúc quốc tế theo yêu cầu/ Cửa sổ văn học
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam
  00:00 60 phút
  Vững tay lái trọn niềm vui
  01:00 60 phút
  Hoà tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hòa tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Tiếng thơ
  04:00 30 phút
  Khúc tình quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới - Phòng chống lụt bão, ứng phó với thiên tai
  05:00 30 phút
  Vững tay lái trọn niềm vui
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng - Bản tin APEC - Môi trường Thành phố)
  07:00 30 phút
  Một thời hào hùng và lãng mạn
  07:30 60 phút
  Làn Sóng Xanh
  08:30 30 phút
  Nước sạch, sức khỏe và môi trường
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Nhạc Pop
  09:30 30 phút
  Chuyện đời chuyện nghề
  10:00 5 phút
  Bản tin
  10:05 55 phút
  Nhạc Rock
  11:00 30 phút
  Sài Gòn buổi trưa
  11:30 15 phút
  Ca nhạc
  11:30 30 phút
  Ca nhạc - Thông tin & quảng cáo
  12:00 5 phút
  Tin thể thao
  12:05 55 phút
  Y học cho mọi người
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Phát thanh học đường
  13:35 10 phút
  Tiếng Quảng Đông
  13:45 30 phút
  Ca khúc tiếng Hoa - Tiếng Bắc Kinh
  14:15 45 phút
  Thực đơn âm nhạc
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 55 phút
  Bạn hữu đường xa
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:10 35 phút
  Xổ số kiến thiết Trà Vinh
  16:45 60 phút
  Mẹ và bé
  17:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm)
  18:00 45 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:45 15 phút
  Tiếng Anh
  19:00 30 phút
  Xin chào tuổi thơ
  19:30 30 phút
  Phát thanh học đường
  20:00 5 phút
  Bản tin
  20:05 55 phút
  Kỹ năng làm cha mẹ
  21:00 60 phút
  Ca nhạc cải lương
  22:00 60 phút
  Trò truyện đêm khuya
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam
  00:00 60 phút
  Đọc truyện
  01:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hòa tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Tiếng thơ
  04:00 30 phút
  Khúc tình quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới - Kết nối nhà nông
  05:00 30 phút
  Tình ca Cách mạng
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng - Việc học việc làm
  07:00 30 phút
  Studio và bạn
  07:30 60 phút
  Hòa sóng
  08:30 30 phút
  Ca khúc quốc tế theo yêu cầu
  09:00 5 phút
  Bản tin (Thông báo điện)
  09:05 55 phút
  Những lá thư xanh
  10:00 5 phút
  Bản tin
  10:05 55 phút
  Nốt nhạc thứ bảy
  11:00 30 phút
  Sống khỏe
  11:30 15 phút
  Ca nhạc
  11:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:00 5 phút
  Tin thể thao
  12:05 55 phút
  Ca khúc bất hủ
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Phát thanh học đường
  13:35 10 phút
  Tiếng Quảng Đông
  13:45 30 phút
  Ca khúc tiếng Hoa - Tiếng Bắc Kinh
  14:15 45 phút
  Radio Café
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 55 phút
  An toàn về nhà
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:10 35 phút
  Xổ số kiến thiết TP.HCM
  16:45 15 phút
  Bé hỏi tại sao
  17:00 45 phút
  Phòng mạch FM
  17:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  18:00 15 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:15 30 phút
  Chuyện đời chuyện nghề
  18:45 15 phút
  Tiếng Anh
  19:00 30 phút
  Vườn hồng của bé
  19:30 30 phút
  Phát thanh học đường
  20:00 5 phút
  Bản tin
  20:05 55 phút
  Nốt nhạc thứ bảy
  21:00 60 phút
  Những lá thư xanh
  22:00 60 phút
  Sóng điện ảnh
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam
  00:00 60 phút
  Đọc truyện
  01:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  02:00 60 phút
  Giai điệu điện ảnh
  03:00 30 phút
  Hòa tấu Việt Nam
  03:30 30 phút
  Thi ca điểm hẹn
  04:00 30 phút
  Khúc tình quê
  04:30 30 phút
  Nông thôn ngày mới - Phòng chống AIDS cho mọi người
  05:00 30 phút
  Tình ca Cách mạng
  05:30 30 phút
  Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
  06:00 60 phút
  Sài Gòn buổi sáng - Môi trường thành phố
  07:00 30 phút
  Văn học tuổi xanh
  07:30 30 phút
  Chúng tôi là thanh niên xung phong
  08:00 60 phút
  Làn Sóng Xanh
  09:00 30 phút
  Sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng
  09:30 30 phút
  Topten nhạc quốc tế
  10:00 60 phút
  Quà tặng âm nhạc
  11:00 45 phút
  Thực đơn âm nhạc
  11:45 15 phút
  Thông tin và quảng cáo
  12:00 30 phút
  Sức khỏe và cuộc sống
  12:30 30 phút
  Thầy thuốc của bạn
  13:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  13:05 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng * (Chung tay phòng chống dịch bệnh/Dân số KHHGĐ)
  13:35 30 phút
  Bác sĩ của bạn
  14:00 5 phút
  Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
  14:05 55 phút
  Tác giả & tác phẩm
  15:00 60 phút
  Cung điệu phương Nam
  16:00 10 phút
  Tiếng Pháp
  16:12 33 phút
  Xổ số kiến thiết Tiền Giang
  16:45 15 phút
  Ca khúc Việt Nam
  17:00 45 phút
  Phòng mạch FM
  17:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm/ Sức khỏe là số 1)
  18:00 45 phút
  Sài Gòn buổi chiều
  18:45 15 phút
  Câu chuyện ANTKĐ
  19:00 30 phút
  Vườn hồng của bé
  19:30 30 phút
  Cuộc sống xanh
  20:00 60 phút
  Sóng điện ảnh
  21:00 60 phút
  Quà tặng âm nhạc
  22:00 60 phút
  Ca khúc bất hủ
  23:00 60 phút
  Ca khúc trữ tình Việt Nam