Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 11:00 – 13:00 mỗi ngày

  Nội dung: Nhịp sống Sài Gòn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc 14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 - 15:00 VĂN MINH ĐÔ THỊ 15:00 - 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 - 17:00 Nhịp sống Sài Gòn 17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn 19:00 - 19:30 Giao thông và Âm nhạc
  19:30 – 20:00 TÔI - NGƯỜI SÀI GÒN 20:00 - 21:00 Hòa tấu nước ngoài
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  11:30 – 12:00 An ninh đời sống
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo
  12:10 - 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 14:00 Bản tin - 13:05: Đờn ca tài tử
  14:00 – 14:30 Công dân và pháp luật
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  12:00 – 12:30 Khung hình thứ 25
  12:30 – 13:00 Khung hình thứ 25
  13:00 – 13:30 Đờn ca tài tử
  13:30 – 13:35 Tình khúc Việt Nam