Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Vững tay lái, trọn niềm vui

  Thời gian phát sóng: 10:45 – 11:45 mỗi ngày

  Nội dung: Vững tay lái, trọn niềm vui

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  11:45 – 12:00 Quảng cáo 12:00 – 12:30 Khung hình thứ 25
  12:30 – 13:00 Khung hình thứ 25 13:00 – 13:30 Đờn ca tài tử
  13:30 – 13:35 Tình khúc Việt Nam 13:35 – 13:45 Tình khúc Việt Nam
  13:45 – 14:00 Tình khúc Việt Nam 14:00 – 15:00 Ca khúc châu Á (Nhạc HÀN) - 14:30: Xe Club
  15:00 – 15:30 An toàn về nhà 15:30 – 16:00 An toàn về nhà
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo
  12:10 - 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 14:00 Bản tin - 13:05: Đờn ca tài tử
  14:00 – 14:30 Công dân và pháp luật
  14:30 – 15:00 Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 - 15:00 VĂN MINH ĐÔ THỊ
  15:00 - 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 - 17:00 Nhịp sống Sài Gòn