Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thời sự

  Thời gian phát sóng: 11:00 – 11:30 mỗi ngày

  Nội dung: Thời sự

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  11:30 – 12:00 Chấp cánh hàng Việt 12:00 – 12:10 Tiếng Chăm
  12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo 13:00 – 14:00 Bản tin (5') - Ca nhạc cải lương
  14:00 – 14:30 Phòng mạch Radio 14:30 – 15:00 Sức khoẻ cộng đồng - Chung tay phòng chống dịch bệnh
  15:00 – 15:05 Bản tin 15:05 – 15:30 Bàn tròn văn học nghệ thuật
  15:30 – 16:00 Tuyên truyền sử dụng năng lượng hiệu quả 16:00 – 16:10 Tiếng Chăm
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  11:45 – 13:00 Quảng cáo - 12: 00: Sắc màu sân khấu
  13:00 – 13:35 Tạp chí Kiến trúc - 13:30: Giới thiệu Chương trình phát thanh
  13:35 – 13:45 Tiếng Quảng
  13:45 – 14:00 Tiếng Bắc Kinh
  14:00 – 14:30 Ca khúc châu Á
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  12:00 – 12:15 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc
  13:00 – 14:00 Giao thông và âm nhạc
  14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Giao thông và âm nhạc
  15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc