Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu

  Thời gian phát sóng: 16:10 – 16:45 mỗi ngày

  Nội dung: Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo 17:00 – 17:45 Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 – 18:15 Phát triển đô thị bền vững 18:15 – 18:45 Nông thôn mới - Nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng
  18:45 – 19:00 Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương 19:00 – 19:30 Kỹ năng vào đời
  19:30 – 20:00 VOH kết nối 20:00 – 21:00 Nông thôn - Fujione 30 năm bảo vệ mùa màng
  21:00 – 21:15 Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất 21:15 - 21:20 Giới thiệu chương trình
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  16:45 – 17:15 Dọc đường di sản
  17:15 – 17:45 Sống khỏe
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều - Tình khúc Việt Nam
  18:45 – 19:00 Tiếng Anh
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  17:00 – 18:00 Giảm ngập nước đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Giao thông và âm nhạc
  18:00 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao
  19:00 – 19:45 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  19:45 – 20:00 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  20:00 – 21:00 Điểm hẹn cuộc sống - Giao thông và âm nhạc