Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Vọng cổ tri âm

  Thời gian phát sóng: 21:30 – 22:00 mỗi ngày

  Nội dung: Vọng cổ tri âm

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  22:00 – 22:30 Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay 22:30 – 23:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 - 23:30 Tiếng thơ 23:30 - 24:00 Dân ca
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  22:30 – 23:00 Kết nối cảm xúc
  23:00 - 24:00 Ca khúc trữ tình Việt Nam
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  22:00 – 23:00 Phản ánh Phản hồi - Khúc tình quê