Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

  Thời gian phát sóng: 10:00 – 10:30 mỗi ngày

  Nội dung: NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  10:30 – 11:00 Tạp chí mỹ thuật 11:00 – 11:30 Thời sự
  11:30 – 12:00 An ninh đời sống 12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo
  12:10 - 13:00 Thông tin & quảng cáo 13:00 – 14:00 Bản tin - 13:05: Đờn ca tài tử
  14:00 – 14:30 Công dân và pháp luật 14:30 – 15:00 Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  15:00 – 15:05 Bản tin 15:05 – 15:30 Tạp chí Hương Sen
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  10:45 – 11:45 Đó đây - Điểm sóng - Điều tốt mỗi ngày - Quà tặng buổi trưa - 10:45: Vững tay lái, trọn niềm vui
  11:45 – 12:00 Quảng cáo - Du lịch cùng tôi
  12:00 – 12:30 Khung hình thứ 25
  12:30 – 13:00 Khung hình thứ 25
  13:00 – 13:30 Đờn ca tài tử
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 - 15:00 VĂN MINH ĐÔ THỊ