Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thời sự

  Thời gian phát sóng: 17:00 – 17:45 mỗi ngày

  Nội dung: Thời sự

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  17:45 – 18:15 Nhân lực và phát triển 18:10 – 18:45 Nông thôn mới
  18:45 – 19:00 Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương 19:00 – 19:30 Văn hóa giải trí - Chung tay giảm ngập đô thị
  19:30 – 20:00 VOH kết nối yêu thương 20:00 – 21:00 Nông thôn
  21:00 – 21:15 Bản tin 21:15 – 22:00 Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm - 1800s cận cảnh
  22:00 – 22:30 Thi ca điểm hẹn 22:30 – 23:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  18:00 – 18:15 Sài Gòn buổi chiều
  18:15 – 18:45 Chuyện đời chuyện nghề
  18:45 – 19:00 Tiếng Anh
  19:00 – 19:30 Vườn hồng của bé
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 – 20:00 Giao thông và Âm nhạc - Thông tin & quảng cáo
  20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi
  21:00 – 22:00 Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng
  22:00 – 23:00 VOH kết nối yêu thương - Khúc tình quê