Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)

  Thời gian phát sóng: 05:00 – 05:30 mỗi ngày

  Nội dung: Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  05:30 – 06:00 Thời sự VOH 06:00 – 08:00 Sàigòn FM
  08:00 – 09:00 Nhịp sống Sài Gòn 09:00 – 10:00 Giao thông và Âm nhạc
  10:00 – 11:00 Giao thông và Âm nhạc 11:00 – 12:00 Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 – 12:15 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc
  13:00 – 14:00 Giao thông và âm nhạc 14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và âm nhạc
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  05:30 – 06:00 Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 – 06:30 An toàn là hạnh phúc
  06:30 – 07:00 Thông tin & quảng cáo
  07:00 – 07:30 Tri thức sáng tạo
  07:30 – 08:00 Thời sự - Từ nghị quyết đến cuộc sống
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  05:30 – 06:00 Thời sự
  06:00 – 07:00 Sài Gòn buổi sáng (Sức khỏe là số 1/ Bản tin APEC/ Môi trường Thành phố)
  07:00 – 07:30 Một thời hào hùng và lãng mạn
  07:30 – 08:00 Alô Bác sĩ
  08:00 – 09:00 Cuộc sống xanh - Chuyện đời, chuyện nghề