Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Sàigòn FM

  Thời gian phát sóng: 06:00 – 08:00 mỗi ngày

  Nội dung: Sài Gòn FM

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  08:00 – 09:00 Giảm ngập nước Đô thị - An toàn phòng chống cháy nổ - Giao thông Nghe và Nghĩ - Công dân và pháp luật - Giao thông và Âm nhạc 09:00 – 10:00 Đẹp để hạnh phúc - Giao thông và Âm nhạc
  10:00 – 11:00 Giao thông và Âm nhạc - Giao lộ âm nhạc 11:00 – 12:00 Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông và Âm nhạc - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn
  12:00 – 12:15 Thông tin & quảng cáo 12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc
  13:00 – 14:00 Cho bạn cho tôi 14:00 – 14:30 Nhịp sống Thành phố
  14:30 – 16:00 Sát cánh gia đình Việt - 15g15: Giao thông và Âm nhạc 16:00 – 17:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp - Giao thông và Âm nhạc
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  07:00 – 07:30 Kinh tế - Tạp chí Người lao động
  07:30 – 08:00 Thời sự
  08:00 – 09:00 Cung điệu phương Nam
  09:00 – 10:00 Bản tin - Giai điệu trẻ - CLB Tuổi trẻ
  10:00 - 10:30 VOH kết nối yêu thương
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  07:00 – 07:30 Văn học tuổi xanh
  07:30 – 08:00 Chúng tôi là thanh niên xung phong
  08:00 – 09:00 Làn Sóng Xanh
  09:00 – 09:30 Sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng
  09:30 – 10:00 Topten nhạc quốc tế