Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  05:00 – 05:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) 05:30 – 06:00 Thời sự VOH
  06:00 – 08:00 Sàigòn FM 08:00 – 09:00 Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 – 10:00 Giao thông và Âm nhạc 10:00 – 11:00 Luật sư của bạn - Giao thông và Âm nhạc
  11:00 – 12:00 Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn 12:00 – 12:15 Thông tin & quảng cáo
  12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc 13:00 – 14:00 Giao thông và âm nhạc
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  04:00 – 04:25 Tiếng Khmer
  04:25 – 04:30 Giới thiệu chương trình
  04:30 – 05:30 Nông thôn
  05:30 – 06:00 Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 – 06:30 Phát triển đô thị bền vững
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  01:00 – 02:00 Ca khúc bất hủ
  02:00 – 03:05 Hòa tấu nước ngoài - 03:00: Giới thiệu chương trình FM99.9
  03:05 – 03:30 Tình khúc Việt Nam
  03:30 – 04:00 Radio Book
  04:00 – 04:30 Hòa tấu Việt Nam