Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Giao thông và Âm nhạc - Chung tay giảm ngập đô thị - Phòng mạch Radio

  Thời gian phát sóng: 10:00 – 11:00 mỗi ngày

  Nội dung: Giao thông và Âm nhạc - Chung tay giảm ngập đô thị - Phòng mạch Radio

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  11:00 – 12:00 Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông và Âm nhạc - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn 12:00 – 12:15 Thông tin & quảng cáo
  12:15 – 13:00 Hạt giống tâm hồn - Giao thông và Âm nhạc 13:00 – 14:00 Cho bạn cho tôi
  14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio 15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 – 17:00 Bất động sản - Giao thông và Âm nhạc 17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956 19:00 – 20:00 Giao thông và Âm nhạc - Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  11:00 – 11:30 Thời sự
  11:30 – 12:00 Văn hóa giải trí
  12:00 – 12:10 Tiếng Chăm
  12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 14:00 Bản tin - Tấu khúc vàng
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  11:00 – 11:30 Sống khỏe
  11:30 – 11:45 Ca nhạc
  11:45 – 12:00 Thông tin & quảng cáo
  12:00 – 12:05 Tin thể thao
  12:05 – 13:00 Ca khúc bất hủ