Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Tiếng Bắc Kinh

  Thời gian phát sóng: 13:45 – 14:00 mỗi ngày

  Nội dung: Tiếng Bắc Kinh

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  14:00 – 15:00 Ca khúc châu Á (Nhạc Hoa) - Radio Café 15:00 – 16:00 An toàn về nhà
  16:00 – 16:10 Tiếng Pháp 16:10– 16:45 Xổ số kiến thiết TP.HCM
  16:45 – 17:00 Tình khúc Việt Nam 17:00 – 17:45 Phòng mạch FM
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo 18:00 – 18:15 Sài Gòn buổi chiều
  18:15 – 18:45 Sức khỏe và cuộc sống 18:45 – 19:00 Tiếng Anh
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  14:00 – 16:00 Trực tiếp Giọng ca cải lương hàng tuần
  16:00 – 16:10 Tiếng Chăm
  16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Long An
  16:45 – 17:00 Tổng hợp ca nhạc và quảng cáo
  17:00 – 17:45 Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Con khỏe mẹ vui - Giao thông và âm nhạc
  15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 – 17:00 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - Giao thông và âm nhạc
  18:00 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn - Góc nhìn thể thao