Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Ca khúc bất hủ

  Thời gian phát sóng: 01:30 – 02:30 mỗi ngày

  Nội dung: Ca khúc bất hủ

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  02:30 – 03:30 Hòa tấu nước ngoài 03:30 – 04:00 Radio book
  04:00 – 04:30 Hòa tấu Việt Nam - 04:25: Giới thiệu chương trình FM 99.9Mhz 04:30 – 05:00 Nông thôn ngày mới
  05:00 – 05:30 Vui cùng nhà nông 05:30 – 06:00 Thời sự
  06:00 – 07:00 Sài Gòn buổi sáng 07:00 – 07:30 Dọc đường di sản
  07:30 – 08:15 Sát cánh cùng Gia đình Việt 08:15 – 08:30 Tình khúc Việt Nam