Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: An toàn về nhà

  Thời gian phát sóng: 15:00 – 15:30 mỗi ngày

  Nội dung: An toàn về nhà (trực tiếp)

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  15:30 – 16:00 An toàn về nhà 16:00 – 16:10 Tiếng Pháp
  16:10 – 16:45 A lô bác sĩ 16:45 – 17:15 Nước tốt cho sức khỏe vượng
  17:15 – 17:45 Y khoa vui vẻ 17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  18:00 – 18:30 Sài Gòn buổi chiều 18:30 – 19:00 Tình khúc Việt Nam - 18:45: Tiếng Anh
  19:00 – 19:30 Xin chào tuổi thơ 19:30 – 20:00 Phát thanh học đường
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  15:05 – 15:30 Tạp chí Hương Sen
  15:30 – 16:00 An toàn phòng chống cháy nổ
  16:00 – 16:10 Tiếng Chăm
  16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bình Thuận
  16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  16:00 – 17:00 CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn- Góc nhìn thể thao
  19:00 – 19:45 Chuyển động thị trường
  19:45 – 20:00 Chuyển động thị trường