Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Khúc tình quê - Thơ trên sóng nhạc

  Thời gian phát sóng: 00:00 – 01:00 mỗi ngày

  Nội dung: Khúc tình quê - 00:30: Thơ trên sóng nhạc

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  01:00 – 02:00 Ca khúc bất hủ 02:00 – 03:05 Hòa tấu nước ngoài - 03:00: Giới thiệu chương trình FM99.9
  03:05 – 03:30 Tình khúc Việt Nam 03:30 – 04:00 Radio Book
  04:00 – 04:30 Hòa tấu Việt Nam 04:30 – 05:00 Nông thôn ngày mới - Tuyên truyền giao thông đường thủy
  05:00 – 05:30 Khúc tình quê 05:30 – 06:00 Thời sự
  06:00 – 07:00 Sài Gòn buổi sáng (Việc học - việc làm/Sức khỏe vàng/Phụ nữ khoẻ đẹp) 07:00 – 07:30 Dọc đường di sản
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  04:00 – 04:25 Tiếng Khmer
  04:25 – 04:30 Giới thiệu chương trình
  04:30 – 05:30 Nông thôn
  05:30 – 06:00 Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 – 06:30 Phát triển đô thị bền vững
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  05:00 – 05:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 – 06:00 Thời sự VOH
  06:00 – 08:00 Sàigòn FM
  08:00 – 09:00 Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 – 10:00 Giao thông và Âm nhạc