Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Ca khúc châu Á

  Thời gian phát sóng: 22:30 – 23:00 mỗi ngày

  Nội dung: Ca khúc châu Á (Nhạc Hoa)

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  23:00 - 24:00 Radio Book - An nhiên tìm về
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  23:00 - 23:30 Tiếng thơ
  23:30 - 24:00 Dân ca