Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phục hồi cây sầu riêng sau thu hoạch

    15:53 - 05/11/2017

    (VOH) - Cây sầu riêng sau khi thu hoạch bị suy yếu, do đó cần phải có biện pháp chăm sóc kịp thời và đầy đủ để cây sớm hồi phục cho mùa vụ sau.