Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hàng triệu người Trung Quốc không được đi máy bay vì điểm uy tín thấp

    12:56 - 13/06/2018

    Nhiều công dân Trung Quốc mất các quyền cơ bản như tự do đi lại hay học hành sau khi bị chính phủ chấm điểm uy tín thấp.