Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chăm sóc xoài giai đoạn trước thu hoạch

    15:55 - 12/06/2018

    (VOH) - Xoài là loại trái thu hoạch khi còn xanh, nên trái sẽ còn thời gian vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ.