Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng nâng cao trách nhiệm cá nhân trong từng suy nghĩ, hành động

    15:58 - 16/05/2018

    (VOH) - Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện