Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đại học Ngân hàng TPHCM trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    18:47 - 22/08/2017

    Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1235/QĐ-TTg về việc Trường Đại học Ngân hàng TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của ...