Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 22/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 22/09/2018

  11:36 - 22/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/09/2018.

  XSMN 21/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 6 21/09/2018

  10:23 - 21/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/09/2018.

  XSMN 20/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 5 20/09/2018

  10:21 - 20/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSMN 19/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 4 19/09/2018

  11:34 - 19/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/09/2018.

  XSMN 18/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 3 18/09/2018

  08:59 - 18/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/09/2018.

  XSMN 17/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 2 17/09/2018

  10:13 - 17/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/09/2018.

  XSMN 16/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay chủ nhật 16/09/2018

  11:03 - 16/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/09/2018.

  XSMN 15/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 15/09/2018

  11:51 - 15/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/09/2018.

  XSMN 14/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 6 14/09/2018

  10:08 - 14/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/09/2018.

  XSMN 13/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 5 13/09/2018

  10:13 - 13/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/09/2018.