Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thanh tra thường xuyên nhưng vẫn để lọt tham nhũng lớn? ​

    08:42 - 13/05/2018

    Cử tri nhiều địa phương trên cả nước đã chất vấn Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra thường xuyên nhưng các vụ tham nhũng lớn lại do các cơ quan báo chí phát hiện.