Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lấy ý kiến về phương án thiết kế trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh

    20:07 - 16/04/2018

    Ngày 16/4, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về phương án thiết kế trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh.