Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu “khống” trên 130 triệu đồng tiền ăn của học sinh, hiệu trưởng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

    17:01 - 15/04/2018

    Thu "khống" tiền ăn học sinh bán trú trên 130 triệu đồng, chi sai để doanh nghiệp hưởng số tiền trên 26,8 triệu đồng... hiệu trưởng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.