Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trọng tài biên sẽ không bắt việt vị tại World Cup

    17:45 - 13/06/2018

    Với sự hỗ trợ từ "trọng tài video" (VAR), các trọng tài biên sẽ bớt được gánh nặng trong việc bắt việt vị tại World Cup 2018.