Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 15/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 7 15/12/2018

  11:29 - 15/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/12/2018

  XSMN 14/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 14/12/2018

  11:29 - 14/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/12/2018

  XSMN 13/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 13/12/2018

  11:29 - 13/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/12/2018

  XSMN 12/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 12/12/2018

  11:30 - 12/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/12/2018

  XSMN 11/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 3 11/12/2018

  11:30 - 11/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/12/2018

  XSMN 10/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 2 10/12/2018

  11:30 - 10/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/12/2018

  XSMN 09/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Chủ nhật 09/12/2018

  11:30 - 09/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 09/12/2018

  XSMN 8/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 7 8/12/2018

  11:30 - 08/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/12/2018

  XSMN 7/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 7/12/2018

  11:30 - 07/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/12/2018

  XSMN 6/12 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 6/12/2018

  11:30 - 06/12/2018

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/12/2018