Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Áo 2-1 Uruguay (giao hữu)

    (VOH) - Áo: M Sabitzer (5), L Schaub (87) - Uruguay: E Cavani (10).


    Trận đấu giao hữu giữa Áo và Uruguay diễn ra vào lúc 2h45 ngày 15/11.

    VOH Online