Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 72% người lao động không có thông tin đầy đủ khi làm việc ở nước ngoài

  (VOH) - Theo khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đa số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài xuất thân từ nông thôn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thấp.

  Có đến 75% người lao động không biết đơn vị tuyển dụng hợp pháp; 72% người lao động không có thông tin đầy đủ về điều kiện làm việc nơi đến.

  Ảnh minh họa: DNVN

  Đáng lo ngại nhất là hầu hết người lao động không biết đầy đủ các khoản chi phí, mức quy định đối với tiền môi giới, dịch vụ, các khoản bồi hoàn, 45% người lao động không biết tìm kiếm thông tin tin cậy từ đâu…

  Cũng theo khảo sát, gần phân nửa số lao động không biết bất kỳ một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thể hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc ở nước ngoài và nhiều lao động không biết bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng lao động. 

  Mỹ Trang