Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan

  (VOH) - Hôm nay 1/10, Bệnh viện dã chiến cấp 2 – số 1 của Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.


  Thành lập từ tháng 12/2014, Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 1) là đơn vị độc lập đầu tiên của Việt Nam trực tiếp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

  Bệnh viện dã chiến ra đời với nhân sự được chọn từ Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện 7A, 7B (Quân khu 7) và Bệnh viện Quân đoàn 4. Trong số 63 cán bộ, sĩ quan Việt Nam sang Nam Sudan lần này có 10 nữ quân nhân, chủ yếu làm công tác y tá, điều dưỡng của bệnh viện dã chiến.

  Các cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng, lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, sẵn sàng mọi mặt để tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà Nhà nước và Quân đội giao phó. Qua đó khẳng định chủ trương của Chính phủ Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp trong các công việc nhân đạo quốc tế, gìn giữ an ninh, hòa bình chung của thế giới.

  Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã gửi 90 sỹ quan tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

  Dự kiến, đến cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Việt Nam sẽ cử gần 300 sỹ quan, chiến sỹ công binh nếu LHQ có yêu cầu. Việt Nam cam kết gửi quân ở những lĩnh vực có thế mạnh và các lĩnh vực này cơ bản mang tính nhân đạo.

  A.Tuấn - Phương Nguyệt