Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thí điểm mô hình trả và nhận hồ sơ không nghỉ trưa tại Quận 12

    (VOH) - Đây là mô hình được UBND quận 12 thí điểm từ ngày 21/5. Vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Quận 12 sẽ làm việc từ 7h30 đến 17h hàng ngày.


    Những thủ tục nhận và trả hồ sơ không nghỉ trưa là các thủ tục thuộc lĩnh vực của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế và phòng Tư pháp thực hiện. 

    Với các công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ, đây là một sự chuyển biến quan trọng để tăng cường tính phục vụ nhân dân tốt hơn. UBND Quận 12 sẽ thí điểm mô hình trả và nhận hồ sơ này trong một tháng. Sau đó, từ phản ánh, phản hồi của người dân, UBND Quận 12 sẽ đưa ra phương pháp thích hợp, tiếp tục nâng cao hơn nữa quá trình cải cách hành chính, phục vụ người dân được tốt hơn.

    A.Tuấn - Minh Phương