Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xóm ni lông

    (VOH) - Gần chợ đầu mối Bình Điền có một xóm ngụ cư mà những người dân ở đây kiếm sống bằng nghề lượm, giặt và phơi bao, túi ni lông để bán.


    VOH online