Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đừng xem thường phụ nữ

    (VOH) - Có không ít người thường quan niệm phụ nữ vốn "chân yếu tay mềm" nhưng bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ngay sau khi xem hết clip bên dưới.


    VOH