Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những bậc thầy khéo léo

    (VOH) - Ngoài sự thuần thục, họ còn cần có sự khéo khéo trong mỗi tác phẩm làm ra. Họ xứng đáng được gọi là những bậc thầy với đôi tay "vàng".


    VOH