Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phát triển thành phố cần đột phá yếu tố con người

  (VOH) - Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND sáng 10/7, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định để đột phá phát triển Thành phố cần đột phá yếu tố con người.

  TPHCM chỉ chiếm 0,6% diện tích, 10% dân số cả nước, nhưng hơn 10 năm nay sản phẩm kinh tế của thành phố đóng góp 22% cả nước. Trong năm qua, thành phố đóng góp 27% mức thu ngân sách. Đây là kết quả đáng tự hào nhưng cũng là nghĩa vụ rất lớn của thành phố. Muốn giữ được vị trí này, thành phố phải giữ được mức độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước ở mức nhất định.

  Kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khoá IX

  Quang cảnh kỳ họp.

  Việc tụ tập đông người ảnh hưởng đến môi trường đầu tư

  Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP, khẳng định triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, cụ thể ngay từ đầu năm. Kết quả, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực. Các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt kết quả tăng trưởng khá, công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh theo hướng cụ thể, thiết thực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (gọi tắt là GRDP) đạt trên 585.000 tỷ đồng, tăng 7,86%. Cơ cấu kinh tế Thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 57,6% trong tổng GRDP. Hoạt động thu ngân sách có hiệu quả, đạt trên 183.000 tỷ đồng, đạt 48,69% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ.

  Nhìn nhận những khó khăn hạn chế trong thời gian qua, ông Trần Vĩnh Tuyến, cho biết, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn thách thức. Việc tập trung giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện kéo dài mất nhiều thời gian, đã ảnh hưởng không ít đến công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế.

  "Các hoạt động lôi kéo, tụ tập đông người, có hành động chống phá, gây mất trật tự an toàn xã hội của các thế lực phản động dù được xử lý kịp thời nhanh chóng nhưng vẫn còn nhiều ảnh hưởng tác động đến môi trường đầu tư, an toàn giao thông của TP”, ông Tuyến  cho biết.

  Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thời gian qua, nhiều lĩnh vực ghi nhận sự tăng trưởng tốt như giá trị gia tăng dịch vụ năm 2017 chiếm gần 35% cả nước, du lịch đóng góp 48% khách du lịch nước ngoài so với cả nước, tổng số nguồn vốn huy động vào hệ thống ngân hàng tài chính chiếm 29%, tổng nguồn vốn cho vay từ thành phố đến các tỉnh thành cả nước là 27%. Xếp hạng cải cách hành chính tăng từ thứ 18 năm 2015 lên hạng thứ 10 năm 2017. Đáng lưu ý là năm 2016, tăng trưởng kinh tế thành phố nhờ tăng năng suất lao động là 70%, trong khi nhờ tăng số lượng lao động là 29%. Năm 2017, đóng góp của tăng năng suất lao động vào tăng trưởng kinh tế là 84%, trong khi đó, đóng góp của tăng số lao động giảm còn 15%.

  Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số lĩnh vực đóng góp thấp hơn mức đóng góp chung cho cả nước như: tăng trưởng công nghiệp, năm 2017 chiếm 15,7 % cả nước; tỷ lệ đóng góp xuất khẩu khoảng 16%; đầu tư nước ngoài khoảng 18%... Một số chương trình đột phá có nguy cơ không hoàn thành như: chương trình chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang phát triển đô thị.

  Phát huy yếu tố con người

  Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị HĐND cũng như mỗi đơn vị cá nhân cần đề ra một danh mục công việc cần thay đổi cách làm và một danh mục các giải pháp, để khắc phục những khó khăn và phát triển. Đặc biệt, thành phố cần phát huy nguồn lực con người sẵn có. "Một trung tâm tài chính của cả nước nhưng doanh nghiệp thì thường xuyên thiếu vốn, nhà nước thiếu ngân sách. Vậy cái mà chúng ta có nhiều, sẵn sàng và khai thác tốt, tác dụng lâu dài không phải là ngân sách, mà chính là con người. 10 triệu đồng bào thành phố mà trong đó gần 5 triệu lao động là nguồn lực lớn nhất của Thành phố. Để phát huy 5 triệu người thành 5 triệu người sáng tạo, đấy là động lực lớn. Càng sáng tạo thì giá trị càng gia tăng. Cho nên, để tạo đột phá cho phát triển thành phố, phải có đột phá cho việc phát huy yếu tố con người", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

  Kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

  Chủ tịch HĐND TP  Nguyễn Thị Quyết Tâm.

  Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá về 7 chương trình đột phá, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến các nội dung quan trọng như xem xét đánh giá kết quả nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm; xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri...

  ”Với nhiều nội dung quan trọng, HĐND TP sẽ quyết định trong kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp các ý kiến sâu sắc vào các nội dung mà chương trình kỳ họp đã đề ra để có những quyết định đúng đắn, bám sát yêu cầu của cuộc sống, thể hiện được ý chí nguyện vọng kết tinh được trí tuệ của nhân dân TP vào từng quyết định của Hội đồng nhân dân ở kỳ họp này”, bà Tâm đề nghị.

  Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân TP sẽ diễn ra trong 3 ngày 10, 11 và 12/07/2018.

  Tuyết Nhung - Thùy Linh