Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm sàn xét tuyển Đại học Đà Lạt năm 2018

  (VOH) - Đại học Đà Lạt hôm nay cho biết, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 vào trường là từ 13,5 – 17 điểm.

  Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

  Các ngành sư phạm của trường, mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT sẽ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  >>> Phương thức tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 2018

  Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

  STT

  Tên ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Chỉ tiêu

  Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

  Các ngành đào tạo đại học:

  2690

   

  1

  Toán học

  7460101

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học; 
  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  40

  14

  2

  Sư phạm Toán học

  7140209

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  3

  Công nghệ thông tin

  7480201

  200

  14

  4

  Vật lý học

  7440102

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học; 
  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  A12: Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  50

  14

  5

  Sư phạm Vật lý

  7140211

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  6

  Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

  7510302

  100

  14

  7

  Kỹ thuật hạt nhân

  7520402

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học; 
  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  40

  15

  8

  Hóa học

  7440112

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  50

  14

  9

  Sư phạm Hóa học

  7140212

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  10

  Sinh học

  7420101

  A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  70

  14

  11

  Sư phạm Sinh học

  7140213

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  12

  Công nghệ sinh học

  7420201

  250

  14

  13

  Nông học

  7620109

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh;

  D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  100

  14

  14

  Khoa học môi trường

  7440301

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

  100

  14

  15

  Công nghệ sau thu hoạch

  7540104

  100

  14

  16

  Quản trị kinh doanh

  7340101

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  200

  16

  17

  Kế toán

  7340301

  100

  15

  18

  Luật

  7380101

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh.

  300

  17

  19

  Văn hóa học

  7229040

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử;

  D15: Văn, Tiếng Anh, Địa lý;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  30

  13.5

  20

  Văn học

  7229030

  40

  13.5

  21

  Sư phạm Ngữ văn

  7140217

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  22

  Việt Nam học

  7310630

  30

  13.5

  23

  Lịch sử

  7229010

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân;

  D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  30

  13.5

  24

  Sư phạm Lịch sử

  7140218

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  25

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  7810103

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; 
  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  200

  17

  26

  Công tác xã hội

  7760101

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; 
  C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  60

  15

  27

  Xã hội học

  7310301

  30

  13.5

  28

  Đông phương học

  7310608

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội;

  D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  200

  16

  29

  Quốc tế học

  7310601

  30

  13.5

  30

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh;

  D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  200

  16

  31

  Sư phạm Tiếng Anh

  7140231

  20

  Theo quy định của BGD&ĐT

  >>> Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

  >>> Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng

  PQA (Theo dlu.edu.vn)