Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trưng bày chuyên đề "Nữ anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam"

  (VOH) - Sáng nay 20/6, Bảo tàng phụ nữ Nam bộ tổ chức trưng bày chuyên đề "Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam".

  Chuyên đề giới thiệu 12 đơn vị và 255 chân dung nữ anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam được Nhà nước phong tặng và truy tặng.

  Đây là những gương sáng tiêu biểu của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, xứng đáng với lời Bác Hồ " Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước".

  Hình ảnh trưng bày chuyên đề "Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam"

  Chuyên đề "Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam" diễn ra hết ngày 30/11/2017

  Tin, ảnh: Minh Hiệp