Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Không gian sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

  Không gian sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

  Đang chạy

  Phát huy khả năng sáng tạo của trẻ bằng môn học stem

  Phát huy khả năng sáng tạo của trẻ bằng môn học stem

  Đang chạy

  Sinh viên chế tạo máy bán phở tự động

  Sinh viên chế tạo máy bán phở tự động

  Đang chạy

  Xe đạp thông minh mở khóa bằng thẻ từ

  Xe đạp thông minh mở khóa bằng thẻ từ

  Đang chạy

  Robot Việt Nam biết dạy học, múa hát

  Robot Việt Nam biết dạy học, múa hát

  Đang chạy

  Sinh viên chế tạo xe lăn điều khiển bằng đầu

  Sinh viên chế tạo xe lăn điều khiển bằng đầu