Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Buffalo trở lại với dự án nhạc kịch "Thuỷ Tinh - Đứa con thứ 101"

    (VOH) - Pha trộn giữa nhiều điển tích và thần thoại Việt Nam, vở nhạc kịch “Thủy Tinh – Đứa con thứ 101” hứa hẹn sẽ là tác phẩm tạo nên tiếng vang trong năm 2018 của Buffalo. 


    VOH