Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng nâng cao trách nhiệm cá nhân trong từng suy nghĩ, hành động

  (VOH) - Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện

  Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc  sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trong 2 năm qua, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị. 

  Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

  Cán bộ, đảng viên TPHCM theo dõi Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đầu cầu TPHCM

  Nhấn mạnh về những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Chi thị 05, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

  "Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần khẳng định vai trò, vị trí, nâng cao vị thế uy tín của Đảng góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị- trên cả nước và tại các địa phương, đơn vị. Phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả ấn tượng hoàn thành và vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao nhất sau nhiều năm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của đất nước trong khu vực và quốc tế", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm qua việc thực hiện Chỉ thị 05 đó là chưa tạo sự chuyển biến hài hòa, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, vẫn còn tình trạng qua loa, đối phó, chưa thật sự cầu thị, bệnh thành tích, bệnh hình thức vẫn còn ở nhiều nơi. Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị.

  Tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay hiệu quả qua 2 năm thực hiện. Với đặc thù của quân đội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: đơn vị đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên như phong trào “xứng danh bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới, đồng thời tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm gắn với khắc phục hạn chế của từng đơn vị. Một cách làm hay và sáng tạo mà đơn vị thực hiện đó là biên soạn 366 lời dạy của Bác, từ đó đề ra mỗi ngày học tập và làm theo lời Bác Hồ.

  "Những phong trào rất bình dị nhưng ý nghĩa hết sức sâu sắc như: tự soi, tự sửa, làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động của cấp trên hay đảng viên dìu dắt quần chúng, hay mỗi ngày làm một việc tốt, đối với quân đội có chế độ sinh hoạt tổ 3 người, mỗi ngày kiểm điểm, dù nhỏ nhưng đó là cách để đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống", ông Nghĩa cho biết thêm.

  Bên cạnh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường đối thoại giữa cấp lãnh đạo với cơ sở, tăng cường tuyên truyền, thì việc tuyên dương và lan tỏa những tấm gương điển hình trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm mà tỉnh Ninh Bình thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Thông qua việc chào cờ đầu tuần, biểu dương những cá nhân điển hình qua “sổ vàng nêu gương”.

  Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá qua hơn 1 năm triển khai việc học tập dưới lúc chào cờ đầu tuần, đến nay được các doanh nghiệp học tập và tổ chức thực hiện, đến nay đã đi vào nề nếp. Đây là sự lan tỏa cách làm hấp dẫn tạo nên sức sống mới trong cuộc vận động, cũng như Chỉ thị 05.

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu cấp ủy lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị xác định rõ hơn trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nêu cao vai trò người lãnh đạo chủ chốt; việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, về đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, hạn chế, tiêu cực; tăng cường năng lực chỉ đạo cơ quan truyền thông, báo chí tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, khắc phục thông tin phiến diện và xu hướng câu khách; tích cực giới thiệu các gương điển hình; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh biểu hiện lệch lạc, kiên quyết xử lý vi phạm.

  "Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trách nhiệm cá nhân trong từng suy nghĩ, hành động, và đều phải đặt mình vào vị trí là đầy tớ, công bộc của nhân dân như Bác đã dạy. Thường xuyên nêu cao ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước, việc có lợi cho dân cho nước thì khó mấy cũng làm, ngược lại việc có hại cho dân, cho nước phải tự tránh", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị.  

  Tiến tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề xuất phát động phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống và tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo đạo đức Bác Hồ.

  Bài, ảnh: Minh Hiệp