Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tăng cường kiểm tra giám sát địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

  (VOH) - Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ sau đại hội Đảng XII đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 67.692 tổ chức đảng và hơn 261.000 đảng viên.

  Trong đó có 68% đảng viên lá cấp ủy viên các cấp. Riêng ở Trung ương đã thành lập 16 đoàn kiểm tra 50 tổ chức đảng, cấp ủy các địa phương, đơn vị.

  Các đoàn đều do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy cấp kiểm tra làm trưởng đoàn. Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thực hiện giám sát 38 tổ  chức đảng và 64 đảng viên diện trung ương quản lý. Ủy ban kiểm tra các địa phương,đơn vị đã giám sát hơn 25.250 tổ chức đảng và 48.800 đảng viên.

  Qua công tác kiểm tra cho thấy cấp ủy tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Do đó, đã kịp thời nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý các điểm nóng, không để xảy ra những vấn đề phức tạp.

  Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, phương pháp, qui trình kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên ở các địa bàn và lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

  Bảo Trung