Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 14/7/2018

    (VOH) - Tiếng hát nông thôn mới diễn ra tại huyện Củ Chi ngày 14/7 với phần biểu diễn các xã cụm 1:


    Xã Tân Thạnh Đông, Trung An, Tân Thạnh Tây, Hoà Phú, Tân An Hội, Thị trấn Củ Chi, Trung tâm Văn hóa huyện và Xã Tân Thông Hội.

    VOH Online