Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 126.000 lượt gương điển hình "Người con hiếu thảo" được tuyên dương

    (VOH) - Gần 260.000 lượt gương điển hình “ Người con hiếu thảo” được tuyên dương từ năm 1995 đến nay, là kết quả tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “ Người con hiếu thảo” do Hội LHPN thành phố và Hội LH Thanh niên kết hợp tổ chức.

    Phong trào tuyên dương “ người con hiếu thảo” tổ chức hằng năm, gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “; “ Xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc” trên địa bàn dân cư đã đến với mỗi gia đình, mỗi hội viên và nhân dân . Góp phần vận động mỗi cán bộ- hội viên là một tấm gương sống mẫu mực , hiếu thảo , kính trên nhường dưới , chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình hòa thuận, bền vững, tích cực tham gia công tác xã hội và các phong trào thi đua tại địa phương. Phong trào còn góp phần cùng gia đình, nhà trường, xã hội giáo dục và hình thành nhân cách sống đẹp của mỗi người trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ thành phố nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống gia đình Việt Nam: hiếu – nghĩa, thủy chung.


    Thanh Nga