Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 2.000 hộp quà hy vọng đến với trẻ khuyết tật

    (VOH) - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho Người Khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình Loreto Việt - Úc tổ chức Lễ trao tặng 2.000 “hộp quà hy vọng” từ tổ chức từ thiện “Chiếc Hộp Mang Hy Vọng” của Hồng Kông dành cho các em học sinh khuyết tật tại Trung tâm và các mái ấm, trung tâm bảo trợ và những trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

    Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn gầy dựng cho các em học sinh ý thức chia sẻ hạnh phúc cho nhau.

    Ngọc Thanh