Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 2019 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử

    Nhiệt độ những tháng đầu năm cho thấy, 2019 là một trong những năm nóng nhất kể từ khi nhiệt độ bắt đầu được quan trắc vào năm 1880.

    năm nóng nhất lịch sử

    Nguồn: TTXVN