Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 271/474 ĐBQH đồng ý phương án xây dựng đường sắt cao tốc Hà nội -TPHCM

    Theo kết quả kiểm phiếu xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.HCM mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các Đại biểu Quốc hội thì trong tổng số 488 phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội được phát ra, có 474 phiếu được gửi lại. Kết quả, 271/474 (chiếm 57,17%) đại biểu đồng ý ra nghị quyết về chủ trương xây dựng xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – TPHCM được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này, 192 đại biểu không đồng ý, 3 ý kiến khác, còn lại là phiếu trắng.

    Trong số các phiếu đồng ý để Quốc hội ra nghị quyết, có 148 vị đồng ý theo tờ trình của Chính phủ, các phiếu còn lại chọn theo phương án khác và 13 phiếu có ý kiến khác.

    Theo chương trình, ngay trước khi bế mạc Kỳ họp (ngày 19-6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về vấn đề này.

    SGGP