Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 3 đột phá cho mục tiêu phát triển của Việt Nam

  Sáng 9/6 tại thành phố Rạnh Giá, Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện một số bộ, ngành Trung ương đã đến dự và trực tiếp trao đổi với các vị Đại sứ, trưởng đại diện, trưởng đoàn các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam.

  Trong giờ nghỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu với các đại biểu về ẩm thực của địa phương.

  Đây là hội nghị quan trọng, tập trung xác định cơ bản một số lĩnh vực ưu tiên viện trợ trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015; đóng góp vào xây dựng tầm nhìn về chiến lược phát triển trong 10 năm tới của Việt Nam cũng như đưa ra định hướng và các biện pháp đảm bảo hiệu quả viện trợ trong phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.

  Đại diện bộ, ngành Việt Nam cũng đã trao đổi thẳng thắn với các vị Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế xung quanh 3 đột phá, bao g: Một là, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

  VOV